Huurdersvoorwaarden

Voorwaarden voor huren voor onbepaalde tijd

 • Huurperiode voor onbepaalde tijd is minimaal 6 weken.
 • Voor aanvang van de huurperiode betaald huurder 2 weken huurprijs.
 • Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, kunnen andere huurders uw verkoopplek niet (online) reserveren. 
 • Wekelijks wordt de te betalen huur automatisch met de verkochte goederen van huurder verrekent.
 • Wanneer de verkoop van de verkochte goederen niet toereikend zijn om aan de automatische huurbetaling te kunnen voldoen, dient de huurder het tekort dezelfde week aan te vullen.
 • Uitbetaling door mijnTafel Groningen voor de verkochte goederen geschiet nadat de huurder hier per mail om verzoekt. Uitbetaling kan alleen worden voldaan als het bedrag van de verkochten goederen hoger is dan het bedrag van de te betalen huurperiode.
 • mijnTafel Groningen zal uiterlijk 3 werkdagen na het verzoek de huurder de inkomsten vanuit de verkopen overmaken.
 • De vooraf betaalde 2 weken huur wordt niet uitbetaald. Deze wordt verrekend, na opzegging van de verkoopplek, met de laatste 2 weken huurperiode.
 • Beëindiging van de huurperiode dient 14 dagen vooraf per mail te worden aangegeven aan verhuurder.
 • Barcode stickers zijn exclusief de huurprijs en kosten €0,03 cent per stuk.

Voorwaarden voor huren voor bepaalde tijd

 • Huurperiode voor bepaalde tijd is minimaal 1 week en maximaal 1 jaar.
 • Voor aanvang van de huurperiode betaald huurder de gehele huurprijs voor de betreffende periode.
 • Bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, kunnen andere huurders uw verkoopplek wel (online) reserveren na de einddatum van betreffende huurperiode. 
 • mijnTafel Groningen maakt wekelijks op dinsdag de inkomsten van de verkochte goederen over.
 • Barcode stickers zijn exclusief de huurprijs en kosten €0,03 cent per stuk.